Print Friendly and PDF

Shalom Aleichem

Corale di Palmi

Shalom Aleichem
Malahchey ha sbarre,
Malachey Elyon,
Mimehlech Malchey hamlachim
Ha Kadosh Baruch hoo.

Boachem le shalom
Malachey ha shalom
Malachey El yon
Mimehlech Malchey ham lachim
Ha Kadosh Baruch hoo.